TREBALL

CONVOCATÒRIA DIRECTOR/A MEDICO DEPARTAMENT VINARÒS


RESOLUCIÓ de 23 d’agost de 2023, de la directora general de Personal per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, de la plaça de directora o director metges de l’hospital del Departament de Salut de Vinaròs, dependent de la Conselleria de Sanitat.

https://dogv.gva.es/datos/2023/08/30/pdf/2023_9026.pdf
To top