Borsa de Treball TREBALL

CONVOCATÒRIA DIRECTIUS/AS


 

Conselleria de SanitatCONVOCATÒRIA DIRECTIUS/AS


🛎️ RESOLUCIÓ de 10 d’agost de 2023, de la directora general de Personal per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, dependents de la Conselleria de Sanitat:
📌 Plaza de Director/a de l’Hospital del Departament de Salut de Sagunt .

Bases en ⤵️⤵️: https://dogv.gva.es/datos/2023/08/16/pdf/2023_8912.pdf

📌 Plaza de gerenta o gerent del Departament de Salut de la Plana :

Bases en :⤵️⤵️ https://dogv.gva.es/datos/2023/08/16/pdf/2023_8914.pdf

📅 Del 17/08/23 al 13/08/23

📝 Instància ⤵️⤵️:https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/31223_BI.pdf

🖥️ Sol·licitud general tramitació telemàtica de procediments de la Conselleria de Sanitat ⤵️⤵️:https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18495&version=amp

📑 Documents en format digital en llapis de memòria USB : ▪️ Introduït en sobre blanc engrapat a la instància, tancat i amb indicació del nom i cognoms i la referència de la convocatòria i plaça a la qual opta.

Presentació en registres (Hospitals, etc)
To top