Oposicions TREBALL

CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALÈNCIACONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALÈNCIA📌 COMISSIONS D’AVALUACIÓ PREFECTURES

🛎️ RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2023, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València, per la qual es determina la composició nominal de les comissions d’avaluació de l’acompliment de diverses places de prefectura de caràcter assistencial del CHGUV, corresponents a les convocatòries CM/03/2006, CM/02/2018 i CM/03/2018 ⤵️⤵️:
https://dogv.gva.es/datos/2023/11/30/pdf/2023_11937.pdf

📌 MODIFICACIÓ COMISSIÓ SELECCIÓ CONCURS OPOSICIÓ

🛎️RESOLUCIÓ de 22 de novembre de 2023, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es modifica la composició nominal de la comissió de selecció corresponent a la convocatòria del concurs oposició (CO/32/22), convocada per resolució d’este mateix òrgan de data 14 de desembre de 2022.
⤵️⤵️:https://dogv.gva.es/datos/2023/11/30/pdf/2023_11996.pdf
 
To top