Borsa de Treball TREBALL

CONCURS MÈRITS ENFERMER@S INSTITUCIONS PENITENCIÀRIES

MINISTERI DE L’INTERIOR

CONCURS MÈRITS ENFERMER@S INSTITUCIONS PENITENCIÀRIES🛎️ Resolució de 14 d’agost de 2023, de la Sotssecretaria, per la qual es convoca procés selectiu per a la selecció i nomenament de personal funcionari interí del Cos d’Infermers d’Institucions Penitenciàries.

✅ Nomenaments acumulació tasques.

✅ Enllaç a Bases, Annexos Sol·licitud en : BOE núm. 196 de 17/08/2023 ⤵️⤵️:
https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/17/pdfs/boe-a-2023-18501.pdf

🔺 12 Places

✅ Presentació per
Registre Electrònic General de l’Administració General de l’Estat ⤵️⤵️:
http://administracion.gob.es

📅 Del 18/08/23 al 31/08/23
To top