Oposicions TREBALL

Canvie Òrgan tècnic oposició medic@s Administració Sanitària

RESOLUCIÓ d’1 de febrer de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs, oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos superior tècnic d’administració sanitària de l’Administració de la Generalitat, escala de metges i metgesses d’administració sanitària (A1-S02-01), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Enllaç al DOGV:
https://dogv.gva.es/datos/2022/02/07/pdf/2022_849.pdf

To top