Borsa de Treball TREBALL

BORSA FACULTATIV@S ESPECIALISTES I MEDIC@S

RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2022, de la directora gerent del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal general de diverses categories (BET/02/22).

Enllaç al DOGV
Bases, barems i annex sol·licitud:
https://dogv.gva.es/datos/2022/02/04/pdf/2022_814.pdf

-. 1 mes
-. Presentació de Sol·licituds i documentació en registre General CHGUV o qualsevol altra forma del P. Administratiu Comú de A. P.

To top