Borsa de Treball

LLISTAT PROVISIONAL BORSA EDICIÓ 19


<br>✅ Baremació des de 1/11/20 a 31/10/21<br>

<br>📌 Període a 0,6 punts per mes: Del 1/11/20 al 8/5/21<br>

<br>📌 Resta a 0,30 punts:  Del 9/5/21 al 31/10/21<br>

<br>✅ Enllaç a la consulta Punxar llistat provisional:http://www.san.gva.es/ca/web/dgrhs/consultas

Enllaç a la Resolució:http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/resol_listados_prov_ed19_val_firmado.pdf

Les al·legacions i documents portaran DNI, Nom i cognoms, e-mail i podran presentar-se:

▪️A través del registre telemàtic de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública:http://www.san.gva.es

(Tràmits i subvencions Sol·licitud general):https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18495&version=amp

▪️ Oficines de les Direccions Territorials de Sanitat d’Alacant, Alcoi, Castelló i València.

▪️Oficines públiques (registres hospitals, Prop,Govern Civil…. .)

 Del 23/5/22 al 3/6/22

Es resoldran les al·legacions amb la publicació del llistat definitiu.
To top