TREBALL

ADAPTACIÓ OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA 2022 DESPRÉS DE LLEI 20/21


DECRET 71/2022, de 27 de maig, del Consell, pel qual s’adapten les ofertes d’ocupació pública aprovades i pendents de convocatòria, s’executa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, i s’aprova l’oferta d’ocupació pública de l’any 2022 en l’àmbit de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Enllaç al DOGV Oferta(DOGV 31/5/22):
https://dogv.gva.es/datos/2022/05/31/pdf/2022_4939.pdf
Es convocarà concurse trasllats que es resoldrà prèviament a l’adjudicació de les places oferides tant de les Opes 17/18y estabilització del 19 com els deruvados de l’aplicació d’aquest decret.
To top