TREBALL

ACORD VALORACIÓ TEMPS TREBALLAT EN PANDÈMIA EN PROCESSOS SELECTIUS


🛎️ RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2023, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dona publicitat a l’acord de la Comissió Assessora de Selecció i Provisió, en relació amb la valoració en els processos selectius derivats de les, Ofertes Públiques d’Ocupació 2017, 2018 i estabilització de 2019, dels serveis prestats en les Institucions Sanitàries del Sistema Valencià de Salut, durant el temps de duració dels estats d’alarma provocats per la pandèmia de COVID-19.

Enllaç al DOGV (01/06/23) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/06/01/pdf/2023_6030.pdf

✅ Processos selectius convocats a partir de juny de 2020.

📅 Període Pandèmia a valorar com a difícil cobertura:

▪️ Des del 14/03/20 fins al 21/06/20

▪️ Des del 25/10/20 al 09/05/21

✅ La valoració mensual serà al doble del valor establit per mes.
To top