TREBALL

Lloc de treball número 28 «gestor/a de RH» de l’oferta pública d’ocupació de l’IIS La Fe any 2022


Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat ValencianaLloc de treball número 28 «gestor/a de RH» de l’oferta pública d’ocupació de l’IIS La Fe any 2022🛎️ RESOLUCIÓ de data 13 de març de 2024, de la directora gerent de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana «Institut d’Investigació Sanitària La Fe» (IIS La Fe), mitjançant la qual s’aprova i es dona publicitat a la convocatòria dels processos selectius per a la cobertura definitiva del lloc de treball número 28 en torn lliure corresponent a l’oferta d’ocupació pública de l’entitat per a l’any 2022.

✅ BASES I ANNEXOS CONVOCATÒRIA⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/03/22/pdf/2024_2337.pdf

🖥️ Les persones aspirants hauran d’inscriure’s en línia, seguint els passos que s’indicaran en la web de l’IIS La Fe (https://www.iislafe.és/és/ocupació/), havent d’aportar la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits que al·leguen

📆 Del 25/03/24 fins al 09/04/24
To top