Oposicions TREBALL

CONVOCATÒRIES EXÀMENS CONCURS OPOSICIÓ 2018/19/20/21/22 CHGUVCONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALÈNCIACONVOCATÒRIES EXÀMENS CONCURS OPOSICIÓ 2018/19/20/21/22 CHGUV🛎️RESOLUCIÓ de 25 d’octubre de 2023, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es convoquen proves selectives d’accés de personal , i s’aproven les seues bases específiques, en el marc de les ofertes d’ocupació pública 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 d’esta entitat

📌 Grup C/subgrup C1, Tècnic o Tècnica en Documentació Sanitària (CO/73/22)
📝 Bases, Temari, Taxes Barems…⤵️⤵️:
https://dogv.gva.es/datos/2023/11/22/pdf/2023_11713.pdf

📌 Grup C/subgrup C1, Tècnic o Tècnica especialista en radiodiagnòstic (CO/75/22)
📝 Bases, Temari, Taxes Barems…⤵️⤵️:
https://dogv.gva.es/datos/2023/11/22/pdf/2023_11716.pdf

📌 Grup C/subgrup C1, Tècnic o Tècnica especialista en radioteràpia (CO/74/22)
📝 Bases, Temari, Taxes Barems…⤵️⤵️:
https://dogv.gva.es/datos/2023/11/22/pdf/2023_11714.pdf

📌 Grup C/subgrup C1, Tècnic o Tècnica Informàtica (CO/80/22)
📝 Bases, Temari, Taxes Barems…⤵️⤵️:
https://dogv.gva.es/datos/2023/11/22/pdf/2023_11724.pdf
To top