TREBALLSERVEI MURCIÀ DE SALUT📌 ZELADOR/A/SUBALTERN

✅ LLISTAT DEFINITIU ADMITID@S I EXCLUID@S OPOSICIONS SMS 19, 20,21 I ESTABILITZACIÓ RERE CORRECCIÓ D’ERRORS

✅ Publicada la correcció d’errors de la Resolució del Director Gerent del 12/07/23 BORM (18/08/23)⤵️⤵️:
https://www.borm.es/#/home/sumario/18-08-2023

📌 ▪️ ZELADOR/A

Llistat Definitiu corregit ⤵️⤵️:
https://www.murciasalud.es/documents/153065/0/list.def.admit.celador-libre.pdf/2dea8062-3070-f46f-d6b6-149e8786f295?t=1690447438062

📅 DATA EXÁMEN:
24/09/23
To top