Account
Carrito

No hay productos en el carrito.

Proposta a Fisioterapeutes

La nostra proposta per als fisioterapeutes

Treballem per millors condicions

  • Creació de la figura del Coordinador/a de fisioterapeutes departamentals en l’atenció primària.
  • Reconeixement del complement d’Atenció Continuada en primària per al personal fisioterapeute.
  • Ampliacion de l’oferta formativa de la EVES per a la categoria professional de fisioterapeutes

Cursos pensats per a tu

Adequació de plantilles i instal·lacions

  • Adaptació de la plantilla de fisioterapeutes a les necessitats assistencials tant en primària com en especialitzada i amb temps adequats de tractaments.
  • Amb l’adequació d’instal·lacions i material per a l’exercici de les seues funcions.

TREBALL & OPOSICIONS

To top