PRESCRIPCIÓ INFERMERIA
Condicions de treball
PRESCRIPCIÓ INFERMERIA

23 / 10 / 2018 | Intersindical Salut

PACTE PER A LA GESTIÓ DEL DESPLAÇAMENT DEL PERSONAL SANITARI
Negociació. Mesa Sectorial sanitat
PACTE PER A LA GESTIÓ DEL DESPLAÇAMENT DEL PERSONAL SANITARI

17 / 09 / 2018 | Intersindical Salut

Transport de personal sanitari per a l’atenció d’urgències extrahospitalaries
Negociació. Mesa Sectorial sanitat
Transport de personal sanitari per a l’atenció d’urgències extrahospitalaries

05 / 09 / 2018 | Intersindical Salut

Negociació. Mesa Sectorial sanitat
La participació del personal en els tribunals comptarà per a la Carrera i Desenvolupament professional

04 / 09 / 2018 | Intersindical Salut


borses
Oposicions
Sol·licitud places zelador/zeladora. Oposició 2016

RESOLUCIÓ de les persones aprovades i la oferta de places de Zelador/a de la*Conselleria de Sanitat

Hi ha 20 dies hàbils per a presentar la documentació a partir de l'1 de setembre 2021

-Fotocòpia compulsada dni anvers i revers
-Fotocòpia compulsada del titule
-Declaracion jurada
-Certificat salut
-Sol·licitud places

Més informació en la teua secció sindical

Enllaç a la resolució
https://www.gva.es/downloads/WF/EP/08_CELADORES_DILIG_RESOL_oferta_plazas_libre.pdf


Resolució oposició zelador/a. Alterne Promoció Interna:
https://www.gva.es/downloads/WF/EP/08_CELADORES_DILIG_RESOL_oferta_plazas_prom_interna.pdf

19 / 07 / 2021 | Intersindical Salut

borses
borses

Normativa

ORDRE 5/2018, de 20 d’agost
22102

ORDRE 5/2018, de 20 d’agost, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es determina la composició de la Comissió Assessora de Selecció i Provisió i s’estableixen mesures per a la posada en funcionament del Col·legi per a la selecció i provisió de places del personal estatutari del Sistema Valencià de Salut.

PDF