Volem que el descompte de la vaga del 8M es destine al Pla d’Igualtat.

Intersindical Salut - Intersindical Valenciana proposa un acord perquè el descompte de la vaga del 8M es destine íntegrament a l'aplicació del Pla d'Igualtat.
02 / 03 / 2018 | Intersindical Salut vaga de dones vaga 8m feminista 8m
Així se li ha comunicat a la titular de la Conselleria Carmen Montón en un escrit formalitzat el dia d'ahir, en el qual el sindicat de sanitat se sol·licita la convocatòria d'una sessió de Taula Sectorial de Sanitat, per acordar que es destini l'import dels descomptes salarials per la vaga del 8M a l'execució de mesures del Pla d'Igualtat de la Conselleria.
eliminar les desigualtats salarials que sofreix la dona embarassada quan se li adapta el lloc i deixa de percebre les retribucions corresponents a les guàrdies i atenció continuada
Intersindical Salut-Iv, s'ha dirigit a la titular de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per instar la potestat de l'administració per convocar al màxim òrgan de negociació sectorial de sanitat, amb la finalitat de formalitzar un acord amb l'objectiu de canalitzar els imports procedents del descompte salarial per l'exercici de vaga, exclusivament al desenvolupament de les polítiques d'igualtat de la Conselleria.

Segons Intersindical Salut-Iv, la Conselleria de Sanitat va ser una de les primeres a impulsar les polítiques d'igualtat, amb l'elaboració d'un Pla específic per a la Conselleria, Pla en el qual ha participat de manera destacada aquest sindicat, i amb un equip depenent del gabinet tècnic de la Consellera Munt, treballs en els quals la titular del departament, s'ha implicat especialment.

Per aquests motius, i per fer un pas més en els efectes favorables que té aquesta mobilització per a la causa feminista i amb l'objecte d'aprofundir en l'eliminació de les desigualtats, Intersindical Salut-Iv ha volgut aportar aquesta iniciativa, perquè de forma conjunta i col·legiada tots els actors socials i administració puguin exercir una nova aportació a les repercussions de la vaga.

Intersindical Salut-Iv, recorda que entre les mesures del Pla d'igualtat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública pendents d'aplicar per falta de pressupost, que són aquelles dirigides,a eliminar les desigualtats salarials que sofreix la dona embarassada quan se li adapta el lloc i deixa de percebre les retribucions corresponents a les guàrdies i atenció continuada, situació que a la qual no estan sotmesos els companys de gènere masculí.

València, 2 de març de 2018