Treball
Oposicions

Oposición 17/18/19 Modificación del temario de Técnico Especialista en Documentación Sanitaria// Oposició 17/18/19 Modificació del temari de Tècnic Especialista en Documentació Sanitària

Oposición 17/18/19 Modificación del temario de Técnico Especialista en Documentación Sanitaria// Oposició 17/18/19 Modificació del temari de Tècnic Especialista en Documentació Sanitària
11 / 03 / 2021 | Intersindical Salut

CORRECCIÓN DEL TEMARIO ESPECÍFICO DE TÉCNICO/TÉCNICA DE DOCUMENTACIÓN

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2021, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se corrige un error en la resolución de la directora general de Recursos Humanos, por la que se convoca un concurso-oposición para la provisión de vacantes de técnico o técnica especialistas en documentación sanitaria de instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

Tras revisión del temario publicado el 8 de febrero de 2021 se procede a la sustitución de dicho temario, subsanando el error, en virtud de lo establecido en el artículo 109, apartado 2, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (BOE 236, 02.10.2015), reproduciendo en el anexo el temario correcto.
El resto de la resolución permanece invariable en todos sus términos.
La presente corrección de errores no supone la apertura de nuevo plazo de solicitudes.

Nuevo temario especifico en el siguiente enlace:
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/11/pdf/2021_2467.pdf

--

CORRECCIÓ DEL TEMARI ESPECÍFIC DE TÈCNIC/TÈCNICA DE DOCUMENTACIÓ

RESOLUCIÓ d'1 de març de 2021, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es corregeix un error en la resolució de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialistes en documentació sanitària d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Després de revisió del temari publicat el 8 de febrer de 2021 es procedeix a la substitució d'aquest temari, esmenant l'error, en virtut del que s'estableix en l'article 109, apartat 2, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE 236, 02.10.2015), reproduint en l'annex el temari correcte.
La resta de la resolució roman invariable en tots els seus termes.
La present correcció d'errors no suposa l'obertura de nou termini de sol·licituds.

Nou temari especifique en el següent enllaç:
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/11/pdf/2021_2467.pdf

ope concurs oposicióDeixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.