Treball
Oposicions

OPE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO: LISTADOS PROVISIONALES ADMITIDOS // OPE CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ: LLISTA PROVISIONAL ADMESOS

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública / Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

05 / 06 / 2020 | Intersindical Salut

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2020, por la que se aprueba el listado provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el concurso oposición de consolidación de empleo para la provisión de vacantes del cuerpo superior de gestión de administración sanitaria de la Administración de la Generalitat (A2-S02), funcionarios y funcionarias de administración especial, dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/05/pdf/2020_4006.pdf

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2020, por la que se aprueba el listado provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el concurso oposición de consolidación de empleo para la provisión de vacantes del cuerpo de especialistas en salud pública de la Administración de la Generalitat (C1-S02), funcionarios y funcionarias de administración especial, dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/05/pdf/2020_4007.pdf

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2020, por la que se aprueba el listado provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el concurso oposición de consolidación de empleo para la provisión de vacantes del cuerpo de auxiliares de gestión sanitaria de la Administración de la Generalitat (C2-S01), funcionarios y funcionarias de administración especial, dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/05/pdf/2020_4010.pdf


RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2020, por la que se aprueba el listado provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el concurso oposición de consolidación de empleo para la provisión de vacantes del cuerpo de auxiliares de salud pública de la Administración de la Generalitat (C2-S02), funcionarios y funcionarias de administración especial, dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/05/pdf/2020_4012.pdf

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2020, por la que se aprueba el listado provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el concurso oposición de consolidación de empleo para la provisión de vacantes del cuerpo de subalternos y subalternas de gestión sanitaria de la Administración de la Generalitat (APF-S01), funcionarios y funcionarias de administración especial, dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/05/pdf/2020_4013.pdf

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2020, por la que se aprueba el listado provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el concurso oposición de consolidación de empleo para la provisión de vacantes del cuerpo de administrativos y administrativas de gestión sanitaria de la Administración de la Generalitat (C1-S01) , funcionarios y funcionarias de administración especial, dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/05/pdf/2020_4009.pdf

Las personas aspirantes podrán, en el caso de error o exclusión, subsanar los errores en que hayan incurrido en su solicitud, o realizar las alegaciones que tengan por conveniente en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

______________________________________


RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2020, per la qual s’aprova la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants cos superior de gestió d’administració sanitària de l’Administració de la Generalitat (A2-S02), funcionaris i funcionàries d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/05/pdf/2020_4006.pdf

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2020, per la qual s’aprova la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants cos d’especialistes en salut pública de l’Administració de la Generalitat (C1-S02), funcionaris i funcionàries d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/05/pdf/2020_4007.pdf


RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2020, per la qual s’aprova la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos d’auxiliars de gestió sanitària de l’Administració de la Generalitat (C2-S01), funcionaris i funcionàries d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/05/pdf/2020_4010.pdf


RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2020, per la qual s’aprova la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos d’auxiliars de salut pública de l’Administració de la Generalitat (C2-S02), funcionaris i funcionàries d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/05/pdf/2020_4012.pdf

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2020, per la qual s’aprova la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacante del cos de subalterns i subalternes de gestió sanitària de l’Administració de la Generalitat (APF-S01), funcionaris i funcionàries d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/05/pdf/2020_4013.pdf

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2020, per la qual s’aprova la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacante del cos de d’administratius i administratives de gestió sanitària de l’Administració de la Generalitat (C1- S01), funcionaris i funcionàries d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/05/pdf/2020_4009.pdf


Les persones aspirants poden, en cas d’error o exclusió, esmenar els errors en què hagen incorregut en la sol·licitud, o realitzar les al·legacions que consideren convenients en el termini de deu dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

ope listado provisional empleoDeixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.