La Conselleria de Sanitat crea la figura del coordinador de personal tècnic superior

La Conselleria de Sanitat atén la reivindicació històrica dels Tècnics superiors abordant la creació de la figura de Coordinador del Personal Tècnic Superior
17 / 11 / 2016 | Intersindical Salut tècnics superiors mesa sectorial de sanitat coordinador
La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha fet pales la conveniència d’establir la Coordinació del Personal Tècnic Superior des de la pròpia categoria, amb la Creació de la figura del Coordinador de Personal Tècnic prevista en el nou decret de Selecció i Provisió que es troba en fase de redacció en aquests moments.
S'adcriurà a la prefectura del servei, per tant a la direcció mèdica del centre.
Amb la decisió de crear la figura de Coordinador/a de Personal Tècnic, es produeix un avanç considerable en la intenció de des-llindar les funcions del Personal Tècnic Superior de les del personal d’Infermeria, definir amb claredat el llocs de treball i eradicar d’una vegada les col·lisions funcionals i organitzatives que s’han produït entre el col·lectiu de Tècnics i el personal d’infermeria en els darrers anys.

Per a INTERSINDICAL SALUT-Iv, aquesta iniciativa comporta una aposta decidida en la direcció de reconèixer la importància de la funció que el col·lectiu de tècnics te en el nostre sistema sanitari i la diferenciació clara del que son les competències de la infermeria.

També és significatiu el fet que la Conselleria confirmi la necessitat d'adscriure aquesta figura directament a les prefectures de servei, assignant-los la responsabilitat de la gestió i coordinació del personal especialista del seu àmbit.

Per altra banda, considerem que la mesura, en absolut, suposa un menysteniment cap al personal d’Infermeria, més be, tot el contrari, doncs circumscriu millor la competència i funcions, prestigiant la categoria i deslliurant-la d’aquelles que li podien ser impròpies.

Des del Sindicat de Tècnics Superiors integrat en INTERSINDICAL SALUT-Iv, ens felicitem per la mesura, i en aquest sentit, els seus responsables consideren que la nova direcció dels criteris organitzatius de la Conselleria respecte al personal tècnic superior ha estat fruit de més de 15 anys de reivindicació i denuncies exercits des de diferents àmbits sindicals. Així mateix, el seus responsables consideren que va ser tot un encert la integració en Intersindical Salut-Iv, fet que ha permès donar continuïtat a les reivindicacions històriques del col·lectiu, demandes que ara sembla ser que comencen a ser escoltades.