Intersindical Salut guanya sentència sobre retribucions en la Lactància Acumulada

28 / 05 / 2019 | Intersindical Salut condicions treball condiciones trabajo
Intersindical Salut , en defensa dels drets d'una de les seues afiliades, guanya novament una sentència relacionada amb els permisos que els correspon al personal gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
Sentència de reconeixement del dret a la percepció dels complements retributius de atenció continuada
Concretament es tracta del reconeixement del dret a la percepció dels complements retributius de atenció continuada (torns, nocturnitat i festivitat) que van ser descomptats de la nòmina de la treballadora durant el període de permís de lactància , en aquest cas concret de forma acumulada (modalitat reconeguda a les treballadores a l'hora de poder triar el gaudi d'aquest permís).

La treballadora, infermera de l'Hospital Vega Baixa del Departament de Salut d'Oriola , va contactar amb la secció sindical de Intersidnical Salut de l'esmentat departament per a realitzar escrit de sol·licitud davant la Gerència (amb data 3 de novembre de 2016) de percepció d'aquests complements, descomptats en la seua nòmina durant el període de gaudi de la seua lactància acumulada , desestimant aquesta la sol·licitud realitzada i negant-li el cobrament d'aquestes retribucions durant el període reconegut pel propi departament de salut; al qual, precisament, l'acumulació de la lactància materna en períodes de jornades completes li suposa un evident avantatge, ja que coneix per endavant que durant aquests dies haurà de substituir per complet a la treballadora, evitant les interrupcions en els serveis que altres modalitats del gaudi del permís provocaria durant la jornada laboral.

Aquesta opció, de lactància acumulada, sol ser l'escollida per les treballadores, i reconeguda tant en l'Estatut Marc del Personal Sanitari com en una mateixa Instrucció de la Conselleria de Sanitat on estipula que "una vegada conclòs el descans per maternitat, el període fins que el nadó complisca 12 mesos pot cobrir-se triant lliurement entre supòsits de presència a la feina, amb gaudi ordinari o acumulat del permís de lactància ". Un permís RETRIBUÏT durant el qual les treballadores romanen en la situació de ACTIU, amb els drets que en cada cas els corresponguen, i que no pot suposar un perjudici econòmic l'opció acumulada del seu gaudi, com així es va explicar i es va intentar fer veure al servei de Recursos Humans d'aquest hospital per part d'Intersindical Salut. Aquesta decisió va suposar la presentació de la demanda davant els jutjats amb data de 9 de maig de 2018, reconeixent-li a nostra companya ÍNTEGRAMENT el sol·licitat en el Recurs Contenciós-Administratiu, ANUL·LANT l'actuació administrativa de la Conselleria de Sanitat i reconeixent a la treballadora el dret a la percepció dels complements retributius d'atenció continuada, modalitats de TORNS, NOCTURNITAT I FESTIVITAT, durant el període de gaudi de la seua LACTÀNCIA ACUMULADA.

La Conselleria de Sanitat ha interpretat de forma contradictòria el seu propi "Pla d'Igualtat 2016-2019", presentat per la llavors Consellera de Sanitat Sra. Carmen Montón a so de bombo i platerets.

Intersindical salut es felicita per la interpretació integradora de la sentència enfront de la visió restrictiva un cop més de la Conselleria de Sanitat , que d'una banda presumeix d'aprovar mesures en matèria d'igualtat i de conciliació de la vida personal i familiar i d'altra banda les denega quan són sol·licitades per les treballadores.

Encara que a la fallada correspon donar Recurs d'Apel·lació , a causa de que la quantia del procediment es fixa com indeterminada, Intersindical Salut interpretaria com greument lesiu la interposició de l'esmentat recurs per part de la Conselleria de Sanitat, ja que actualment hi ha normativa regulada que concedeix aquest dret a les treballadores.

Lamentem novament que siga una sentència la que reconega un dret de les treballadores i treballadors de la Sanitat Pública Valenciana, que hauria d'haver estat aplicat directament per la pròpia Administració en tots els casos, ja que no hi ha cap norma que regulés una pèrdua retributiva pel fet de gaudir la lactància de forma acumulada.