CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA // CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA // CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
18 / 03 / 2020 | Intersindical Salut

Resolución de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se complementa la resolución de 14 de marzo de 2020, de medidas excepcionales a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la Generalitat con motivo del COVID-19. https://drive.google.com/file/d/10crFyZmkV3qvrcns045vnpsW6IFaA5aB/view

- Flexibilización de la jornada laboral y permanencia en domicilio en supuestos de estar afectado por el cierre de centros educativos o de mayores

a) Flexibilización de la jornada laboral, sin sujeción a los límites previstos en artículo 14 del Decreto 42/2019, de 22 de marzo, del Consell, de regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Generalitat.

b) En el caso de que sea imprescindible, se permitirá la permanencia del personal en su domicilio, teniendo la consideración de deber inexcusable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 j) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

En el caso de que ambas personas progenitoras o los responsables de la persona mayor dependiente tengan la condición de personal empleado público de la Administración de la Generalitat, no podrán disfrutar de estas medidas simultáneamente.


Las medidas de la presente Resolución se establecen sin perjuicio de la sujeción de todo el personal a las necesidades del servicio y de su disposición, cuando se les requiera, para la prestación de los servicios públicos encomendados a la Administración de la Generalitat.

_____________________________


Resolució de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es complementa la resolució de 14 de març de 2020, de mesures excepcionals a adoptar en els centres de treball depenents de l’Administració de la Generalitat amb motiu del COVID-19. https://drive.google.com/file/d/1BgblMLeWyd9GeMXl7G0lQkNYWLxiOBAJ/view

- Flexibilització de la jornada laboral i permanència en domicili en supòsits d'estar afectat pel tancament de centres educatius o de majors.

a) Flexibilització de la jornada laboral, sense subjecció als límits previstos en l’article 14 del Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les condicions de treball del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat

b) En el cas que siga imprescindible, es permetrà la permanència del personal en el seu domicili, tenint la consideració de deure inexcusable de conformitat amb el que es disposa en l'article 48 j) del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic

En el cas que ambdues persones progenitores o els responsables de la persona major dependent tinguen la condició de personal empleat públic de l'Administració de la Generalitat, no podran gaudir d'aquestes mesures simultàniament.


Les mesures de la present Resolució s'estableixen sense perjudici de la subjecció de tot el personal a les necessitats del servei i de la seua disposició, quan se'ls requerisca, per a la prestació dels serveis públics encomanats a l'Administració de la Generalitat.

medidas covid-19Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

Traductor