Negociació. Mesa Sectorial sanitat
Propostes

Comissió Tècnica sobre priorització de temes a tractar en Mesa Sectorial

La proposta de prioritats presentada per SIMAP-INTERSINDICL SALUT va ser la següent:

05 / 11 / 2015 | Intersindical Salut
1.- Aplicació al personal d'institucions sanitàries de la disposició addicional sisena del Decret Llei 6/2015, en aqueslls aspectes relatius al dies addicionals de permís per assumptes propis i vacances per antiguitat.
2.- Armonització i racionalització de diferents conceptes retributius que afecten al complement específic, complement d'atenció continuada en les diferents vessants, antiguitat i carrera i desenvolupament professional pel personal interí.
3.- Decret d'Oferta d'Ocupació 2016
4.- Negociació d'un nou marc legal que regule l'organització, funcionaent i retribucions de l'atenció continuada.
5.- Negociació i elaboració d'un nou Pla d'ordenació de Recursos Humans amb el desenvolupament de tots aquells aspectes que afecten a les previsións de plantilla, ofertes d'ocupació i concursos de trasllat, reducció de la taxa de precarietat laborals, creació i modificació de categories, definició de funcions, etc.
6.- Negociació d'una nova ordre de regulació de les llistes d'ocupació temporal i del decret de selecció i provisió.
7.- Redacció d'un nou decret regulador de la jornada laboral, permisos, vacances i llicències.
8.- Constitució d'una comissió tècnica per revisar el marc normatiu de l'Atenció Primària en les seues vessants organitzativa i assistencial.Una proposta que en tots cas pot ser modificada si circunstàncies futures així ho aconsellen.

Per la seua part, la Conselleria proposava:

1.- Negociació de l'aplicació de la disposició addicional sisena del decret 6/2015. Començarà el dilluns 9 de novembre i haurà de concloure els seus treballs el mateix mes.
2.- Execució de la sentencia guanyada per INTERSINDICAL SALUT sobre l'amortització de places de personal estatutari interí com a conseqüència de la privatització de la gestió Denia.
3.- Pla d'Igualtat per ratificar els treballs de la comissió de treball.
4.- Nova ordre de borsa de treball temporal. Primera sessió en desembre.
5.- OPE 2016. Començar a finals de novembre.
6.- Pla d'Ordenación de Recursos Humans i Ddecret de jubilació. Primer semestre de 2016
7.- Decret de selecció i provisió en 2017
8.- Decret de productividad variable.
9.- Paraigües normatiu per a «cupos», concierts,etc. En 2016
10.- Tema ample sobre categories professionals.

Finalment, desprès del corresponent debat, la llista de prioritats quedarà, provissionalment, de la següent forma (a falta que la Conselleria ens faça arribar el document definitiu)

1.- Disposició addicional sisena del Decret 6/2015. Comença en dilluns 9 de novembre.
2.- Execució sentencia de Denia
3.- OPO 2016. Aquest trimestre de 2015
4.- Noves categoríes professionals.
5.- Decret de selecció i provisió i ordre de borsa de treball. Es negociaran junts el primer trimestre de 2016.
6.- Pla d'Ordenación de RRHH i Jubilació. Primer semestre de 2016
7.- Decret de productividad. En 2016
8.- Racionalització del sistema retributiu. En 2016
Des de SIMAP-INTERSINDICALA SALUT, considerem que s'imposa la necessitat d'una revisió a fons del marc normatiu que regula les relacions laborals en el marc d'institucions sanitàries, independentment que, de forma paral•lela, es puguen abordar qüestions puntuals per motius d'urgència. En aquest sentit, valorem positivament la intenció de la Conselleria, d'abordar de forma seriosa i programada, aquesta renovació; malgrat que puguem discrepar de l'ordre establert de forma definitiva o d'alguna prioritat concreta.

En aquest context, SIMAP-INTERSINDICAL SALUT, està per la tasca de contribuir, plenament, però sense perdre de vista el nostre deure de vetlar pels interessos de les persones que representem, en la construcció, des de la perspectiva de futur a llarg termini, dels fonaments d'un sistema sanitari valencià exempt de les discriminacions laborals i de les discrecionalitats de l'administració que han caracteritzat els darrers anys.

priorització mesa sectorialDeixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.