Denúncies

Barem per a personal interí en la OPE 2017 extraordinària d’estabilització.

Assistim als treballs de conformació de una Oferta d’Ocupació Pública extraordinària per a l’estabilització de professionals sanitaris que ocupen temporalment els llocs de treball durant els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2016, una Oferta d’Ocupació que ha estat impulsada i requerida des de les institucions europees davant la desmesurada persistència de la alta temporalitat en els llocs de treball de l’administració pública espanyola, donat peu als acords per a la reducció de la temporalitat signats entre sindicats i administració.

27 / 10 / 2017 | Intersindical Salut

Al sistema sanitari valencià concretament, la temporalitat està xifrada en un 37% aproximadament del total de la plantilla, xifrada al voltant de 57.000 professionals. La intenció d’administració i sindicats es apropar al 8% l’index de temporalitat en el que resta de legislatura. Per aconseguir-ho s’impulsen amb certa prioritat Ofertes d'Ocupació Pública, tant ordinàries, com les anomenades, extraordinàries d’estabilització. Aquestes darreres, objecte de definició en el marc de la Comissió Nacional de Sanitat, on representants de tots els sesrveis de salut i Ministeri de sanitat ultimen detalls del procés previ a la seua aprovació i publicació.

se li done un major pes a la fase de concurs que a la fase d'examen d’oposició, i alhora, dins de la baremació de la fase de concurs la valoració del temps treballat en els centres públics ha de suposar un mèrit preferent


Les Ofertes d'Ocupació Públiques extraordinàries d’estabilització, instrumentades legalment mitjançant l'art 19 de la Llei d'acompanyament dels Pressupostos de l'Estat de 2017, per imperatiu legal s'han de desenvolupar mitjançant procediments de concurrència pública, com no pot ser d'altra manera, clar! Però, no podem perdre de vista les característiques especifiques en quan a l'objectiu que recerquen i en relació al col·lectiu de professionals a les que s'adrecen, i per tant també sembla raonable que disposen de uns elements reguladors específics que atenguen aquestes circumstancies a diferència de les ofertes públiques ordinàries.
Segons la norma que les impulsa, aquestes convocatòries s'adrecen clarament a la conversió de temporal en estable de multitud de llocs de treball i, per tant, del personal que els ocupa, el personal interí, i en aquest sentit els processos de selecció s’han de conformar de manera que, en funció del seu objectiu especific i del col·lectiu afectat, se li done un major pes a la fase de concurs que a la fase d’examen d’oposició, i alhora, dins de la baremació de la fase de concurs la valoració del temps treballat en els centres públics ha de suposar un mèrit preferent sobre la resta de meritacions aportades.
Aquestes consideracions, no es formulen espontàniament, doncs sembla raonable, i cal atendre, les circumstancies especifiques que envolten al personal interí de llarga durada de les institucions sanitàries del sistema valencià de salut , i que suposen una diferència notable respecte a la resta d’aspirants, doncs el fet que estem davant professionals que porten molt de temps desenvolupant la seua activitat professional, els fiquen en clar desavantatge en la fase d’oposició front a aspirants més novells que han disposat de millors oportunitats per a la preparació d'exàmens i currículum formatiu que no aquells que han estat atenent les seues responsabilitats professionals i als que, com hem dit abans, s’adrecen específicament aquests processos de concurrència pública.
Intersindical Salut, pretén impulsar aquests criteris a l’hora de proposar, en el marc de la negociació sectorial, l’establiment de barems específics que incorporen aquesta sensibilitat als processos de concurrència pública d'estabilització i diferenciats dels establerts per a la concurrència ordinària.

ope 2017 estabilització barems anàlisiDeixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.