Treball
Negociació. Mesa Sectorial sanitat
Propostes

APROVACIÓ DEL I PLA D’IGUALTAT DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

A la Taula Sectorial de Sanitat celebrada el 4/03/2016, SIMAP-INTERSINDICAL SALUT- Iv, es signa l'acord pel qual s'aprovà el I Pla d'Igualtat de la Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública. Aquest pla, tindrà una vigència de quatre anys i va dirigit a tot el personal gestionat per la Consellería.

10 / 03 / 2016 | Intersindical Salut

És de justícia social, tal com va expressar la Consellera, Carmen Monton, que existint una taxa de feminització d'un 73´61 % del total de la plantilla, no existira un pla d'igualtat. A la fi, després de nou anys, des de la publicació de la Llei orgànica 3/2007,de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes, la Consellería de Sanitat aprova el seu I Pla d'Igualtat, amb el consens de les organitzacions sindicals.

Des de SIMAP-INTERSINDICAL SALUT-Iv hem participat activament tant en l'elaboració del diagnòstic com en el disseny del pla, establint una sèrie de mesures per corregir les desigualtats de gènere i eliminar les tanques que obstaculitzen l'avanç en la consecució de la igualtat real d'oportunitats entre dones i homes. Aquestes mesures milloren l'accés a l'ocupació, la promoció, la formació, la conciliació laboral, personal i familiar, la prevenció de l'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i identitat de gènere. Així doncs, entre les mesures presentades en el pla , destaquem:
-Revisar i actualitzar les funcions professionals assignades a cada categoria professional, sense biaixos de gènere, per evitar desigualtats salarials, entre unes i altres
- Impulsar la creació d'Unitats d'igualtat de Gènere i paral·lelament el reconeixement de la categoria professional d'agent d'igualtat.
- Augmentar la presència de dones en llocs directius o prefectures, donada que la seva representativitat no arriba al 50% i tot això contribueix a perpetuar l'escletxa retributiva ( salari i altres complements) que existeix entre dones i homes.
-Promoure la possibilitat que es pugui adjudicar una plaça vacant o contracte de llarga durada, a través de la borsa d'ocupació temporal per a una treballadora en situació de permís maternal.
-Promoure que la majoria dels cursos oferts es realitzen en horaris més adequats per a la conciliació de la vida personal i familiar, així com incorporar la perspectiva de gènere en les investigacions científiques sobre la salut.
- Facilitarà que el dret a l'exempció de guàrdies/ ATC sigui retribuït durant l'embaràs, el permís maternal i el permís per lactància, amb la intenció que no existeixi minva retributiva en cap dels casos, respecte a la situació prèvia a l'embaràs i facilitar l'exempció de guàrdies per cura de persones a càrrec.
-Protecció a les treballadores víctimes de violència de gènere, mitjaçant el canvi de lloc de treball, garantint la reserva del seu lloc d'origen durant 2 anys.
- Garantir l'ús no sexista del llenguatge i promoure una imatge corporativa que estalvie estereotips sexistes de gènere.
Es tracta d'un pla dinàmic, en contínua evolució i canvi, per la qual cosa s'anirà adaptant a l'avaluació contínua de les mesures aprovades.
Des de SIMAP-INTERSINDICAL SALUT- Iv valorem positivament aquesta signatura, però vetllarem pel compliment del principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, en l'àmbit laboral de la Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública.

plan igualdad pla igualtatDeixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.