Treball
Borses de treball

APERTURA BOLSA EDICIÓN 18 CONSELLERÍA DE SANIDAD / OBERTURA BORSA EDICIÓ 18 CONSELLERIA DE SANITAT

Nuevas inscripciones y modificaciones (categorías, departamento o estados) / Noves inscripcions i modificacions (categories, departament o estats).

APERTURA BOLSA EDICIÓN 18 CONSELLERÍA DE SANIDAD / OBERTURA BORSA EDICIÓ 18 CONSELLERIA DE SANITAT
16 / 11 / 2020 | Intersindical Salut

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2020, de la directora general de Recursos Humanos de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública por la cual se convoca la Edición 18 de las listas de ocupación temporal, se abre plazo de inscripción de aspirantes y de actualización de méritos de candidatos y candidatas ya inscritas en las listas de ocupación temporal de instituciones sanitarias.

Enlace: https://www.gva.es/downloads/publicados/EP/convoc_ed18_list_empl_temp_cas_firmado.pdf

Inscripciones con certificado:

https://www.gva.es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=75595&version=amp

Plazos de presentación

El plazo de presentación de solicitudes de categorías y departamentos será del 17 de noviembre de 2020 al 7 de diciembre de 2020, ambos inclusive.
El plazo de presentación de la documentación acreditativa de los requisitos y los méritos será del 14 de diciembre de 2020 hasta el 15 de enero de 2021, ambos inclusive.
Las personas que se inscribieron en los procedimientos extraordinarios de categorías deficitarias convocados por la Dirección General de Recursos Humanos para cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia, no forman parte de las listas de empleo temporal, por lo que si desean formar parte de ellas deberán presentar la solicitud de inscripción.

Por favor, lea la guía de usuario, las preguntas frecuentes y la convocatoria antes de cumplimentar la solicitud telemática.

Información oferta de plazas último año de las categorías convocadas:
https://www.gva.es/downloads/publicados/EP/informacion_estadistica_ult_ano_cat.pdf

*** Aquellas personas que deseen inscribirse o actualizar méritos de las listas de empleo temporal que se encuentren en el extranjero y no dispongan de DNIe, certificado digital o Cl@ve, deberán escribir un correo electrónico a .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

Fecha baremación de méritos hasta 31.10.20

Registro telemático: https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BTT-INSC-SOL_CEN&version=1&idioma=va&login=c&idProcGuc=75595&idCatGuc=EP

Acceder al trámite: https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=75595&version=amp

Enlace al detalle de la convocatoria:
https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=75595&version=amp


//

RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2020, de la directora general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual es convoca l'Edició 18 de les llistes d'ocupació temporal, s'obri termini d'inscripció d'aspirants i d'actualització de mèrits de candidats i candidates ja inscrites en les llistes d'ocupació temporal d'institucions sanitàries.

Enllaç: https://www.gva.es/downloads/publicados/EP/convoc_ed18_list_empl_temp_val_firmado.pdf

Inscripcions amb certificat:

https://www.gva.es/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=75595&version=amp

Terminis de presentació


El termini de presentació de sol·licituds de categories i departaments serà del 17 de novembre de 2020 al 7 de desembre de 2020, ambdós inclosos
El termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits i els mèrits serà del 14 de desembre de 2020 fins al 15 de gener de 2021, ambdós inclosos.
Les persones que es van inscriure en els procediments extraordinaris de categories deficitàries convocats per la Direcció General de Recursos Humans per a cobrir les necessitats ocasionades per la pandèmia, no formen part de les llistes d'ocupació temporal, per la qual cosa si desitgen formar part d'elles hauran de presentar la sol·licitud d'inscripció.

Per favor, llija la guia d'usuari, les preguntes freqüents i la convocatòria abans d'omplir la sol·licitud telemàtica.

Informació oferta de places últim any de les categories convocades:
https://www.gva.es/downloads/publicados/EP/informacion_estadistica_ult_ano_cat.pdf

*** Aquellas persones que desitgen inscriure's o actualitzar mèrits de les llistes d'ocupació temporal que es troben en l'estranger i no disposen de DNIe, certificat digital o Cl@ve, hauran d'escriure un correu electrònic .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

Data baremació de mèrits fins a 31.10.20

Registre telemàtic:
http://www.san.gva.es/web/dgrhs/bolsa-trabajo-instituciones-sanitarias

Accedir al traàmit: http://www.san.gva.es/web/dgrhs/inscripcion-actualizacion-de-meritos

Enllaç al detall de la convocatòria:
https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=75595&version=amp


Enlaces de interés / Enllaços d'interés

Informa:
https://drive.google.com/drive/folders/1ZKv6TDdZZjMch08zrmyqQzC0oQXC2YXz?usp=sharing

Anexos / Annexos:
https://drive.google.com/drive/folders/1PK0D1Xl5VhrUPfn_hpfF03RKsVs-WV0Y?usp=sharing

Manual de usuario para inscripciones /Manual d'usuari per a inscripcions:
https://drive.google.com/drive/folders/11MMPacVOlrP_XGR2B45eDydjKqUMciLA?usp=sharing

FAQ para soporte al ciudadano / FAQ per a suport al ciutadà:
https://drive.google.com/drive/folders/1WI2iQgjdVFVQlVtd1jpDf61yyKe0eZTU?usp=sharing

edición 18 ediciò 18 borses de treball borrador bolsa de trabajo


Armand Diago Fernández | 20 / 11 / 2020 - 23:03

Tengo muchísimas ganas de aprender.

ANA CRISTINA BRAVO ARAIZ | 16 / 12 / 2020 - 13:16

¿Qué tengo que hacer para presentar la documentación acreditativa online?
Gracias


Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.