Treball
Borses de treball

ADHESIÓN A LA NUEVA ORDEN DE BOLSA DE TRABAJO // ADHESIÓ A LA NOVA ORDRE DE BORSA DE TREBALL

ADHESIÓN A LA NUEVA ORDEN DE BOLSA DE TRABAJO // ADHESIÓ A LA NOVA ORDRE DE BORSA DE TREBALL
09 / 01 / 2020 | Intersindical Salut

Intersindical Salut se adhiere a la ORDEN 4/2019, de 14 de noviembre, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública para no ser excluido de las Comisiones de Seguimiento del nuevo Acuerdo de Bolsa de Trabajo.

1.Intersindical Salut como sindicato con representación en Mesa Sectorial de Sanidad, ha asistido a las negociaciones llevadas a cabo sobre la nueva Orden de Bolsa de Trabajo de regulación de procedimiento de selección de personal temporal 4/2019.
2.Las aportaciones realizadas al texto final por nuestro sindicato han sido importantes con el objetivo de modernizar y actualizar la normativa sobre esta tipología de nombramientos, así cómo reforzar la transparencia y agilizar el procedimiento de llamamientos entre otros aspectos.
3.Intersindical Salut es consciente de que no respaldar la norma impediría realizar un control en la Comisión Central y Comisiones Sectoriales de seguimiento tal y como expresa textualmente la orden.
4.El máximo interés de Intersindical Salut en esta adhesión es, por tanto, realizar los seguimientos correspondientes de las contrataciones realizadas así como efectuar las aportaciones necesarias para un buen funcionamiento, ejecución y transparencia.
5.En cualquier caso no estamos de acuerdo ni compartimos la interpretación que realiza la Conselleria de Sanidad de que no respaldar cualquier regulación suponga la exclusión automática de los medios de control de la misma.
______________________________


Intersindical Salut s'adhereix a l'ORDRE 4/2019, de 14 de novembre, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a no ser exclòs de les Comissions de Seguiment del nou Acord de Borsa de Treball.

1.Intersindical Salut com a sindicat amb representació en Taula Sectorial de Sanitat, ha assistit a les negociacions dutes a terme sobre la nova Ordre de Borsa de Treball de regulació de procediment de selecció de personal temporal 4/2019.
2.Les aportacions realitzades al text final pel nostre sindicat han sigut importants amb l'objectiu de modernitzar i actualitzar la normativa sobre aquesta tipologia de nomenaments, així com reforçar la transparència i agilitar el procediment de cridas entre altres aspectes.
3.Intersindical Salut és conscient que no recolzar la norma impediria realitzar un control en la Comissió Central i Comissions Sectorials de seguiment tal com expressa textualment l'ordre.
4.El màxim interés d'Intersindical Salut en aquesta adhesive és, per tant, realitzar els seguiments corresponents de les contractacions realitzades així com efectuar les aportacions que aquest sindicat considere per a un bon funcionament, execució i transparència.
5.En qualsevol cas no estem d'acord ni compartim la interpretació que realitza la Conselleria de Sanitat que no recolzar qualsevol regulació supose l'exclusió automàtica dels mitjans de control d´aquesta.

bolsa de trabajoDeixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.