Treball

ACUERDO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA Y GRATIFICACIÓN POR COVID-19// ACORD DE COMPENSACIÓ ECONÒMICA I GRATIFICACIÓ PER COVID-19

ACUERDO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA Y GRATIFICACIÓN POR COVID-19// ACORD DE COMPENSACIÓ ECONÒMICA I GRATIFICACIÓ PER COVID-19
09 / 12 / 2020 | Intersindical Salut

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

ACUERDO de 27 de noviembre de 2020, del Consell, de establecimiento de los parámetros y criterios para la aplicación de la compensación económica y la gratificación por servicios extraordinarios para el personal gestionado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública con motivo de la Covid-19.

  Compensación económica extraordinaria de
  reconocimiento para el personal del Sistema Valenciano de Salud gestionado por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, con
  motivo de la pandemia Covid-19, a la que se refiere el apartado 1 del
  artículo 1 del Decreto ley 17/2020, con una dotación presupuestaria de
  42.394.947,00 €. (periodo transcurrido durante el estado de alarma declarado entre el
  14 de marzo y el 21 de junio de 2020 por causa de la pandemia de la
  Covid-19)
   Gratificación extraordinaria para compensar el
   exceso de jornada realizado por el personal de Salud
   Pública, con una dotación presupuestaria de 498.942,26,00 €. ( periodo transcurrido desde el 14 de marzo de 2020 (declaración del
   estado de alarma) hasta el 18 de noviembre de 2020)
    Criterio generales para el cálculo de la compensación, determinación de la cuantía y forma de abono de la gratificación extraordinaria en el siguiente enlace:
    http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/09/pdf/2020_10561.pdf

    ANEXO
    Coeficientes asignados a los distintos grupos y subgrupos de
    clasificación al efecto de lo establecido en los puntos tercero y octavo
    del acuerdo:
    A1: 1
    A2: 0,80
    Resto de grupos: 0,70


    --

    Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

    ACORD de 27 de novembre de 2020, del Consell, d'establiment dels paràmetres i criteris per a l'aplicació de la compensació econòmica i la gratificació per serveis extraordinaris per al personal gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb motiu de la Covid-19.

     Compensació econòmica extraordinària de reconeixement per al personal del Sistema Valencià de Salut gestionat per
     la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, amb motiu de la
     pandèmia Covid-19, a la qual es refereix l’apartat 1 de l’article 1 del
     Decret llei 17/2020, amb una dotació pressupostària de 42.394.947,00 €. ( període transcorregut durant l’estat d’alarma declarat entre el 14 de març i el 21 de
     juny de 2020 per causa de la pandèmia de la Covid-19.)
      gratificació extraordinària per a compensar l’excés de jornada realitzat pel personal de l’estructura de Salut Pública,
      amb una dotació pressupostària de 498.942,26,00 €. ( període transcorregut des del 14 de març de 2020 (declaració de l’estat d’alarma) fins
      al 18 de novembre de 2020)
       Criteri generals per al càlcul de la compensació, determinació de la quantia i forma d'abonament de la gratificació extraordinària en el següent enllaç:
       http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/09/pdf/2020_10561.pdf

       ANNEX
       Coeficients assignats als diferents grups i subgrups
       de classificació a l’efecte del que estableixen els punts tercer i huité
       de l’acord:
       A1: 1
       A2: 0,80
       Resta de grups: 0,70

       treball ope       Deixa un comentari


       • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
       • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
       • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
       • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
       • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
       • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.