Acord de la Mesa General de Negociació [13 octubre 2015]

Acord de la Mesa General de Negociació per la recuperació de determinades quantitats meritades de la paga extraordinària de desembre de 2012, així com de condicions de treball relatives al gaudi de les vacances anuals i el permís per assumptes propis

Acord de la Mesa General de Negociació [13 octubre 2015]
15 / 10 / 2015 | Intersindical Salut1.- Aspectes de l'Acord que són d'aplicació al personal d'Institucions Sanitàries


  Paga extraordinària de desembre de 2012 : abonament fins el 50% del seu import en 2015.

   Paga extraordinària de desembre de 2012: abonament del 50% restant que es negociarà a la primera mesa general que se celebre per a la seua inclusió en els pressuposts de 2016. El seu pagament es farà efectiu al 2016.

    Dies de lliure disposició i addicionals per triennis: La disposició addicional sisena del Decret Llei diu: “ El personal estatutari recuperarà en la seu totalitat, en el 2016, el dret als dies addicionals de permís per assumptes particulars de què disfrutava amb anterioritat al RD 20/2012”. És a dir, els 6 dies de lliure disposició habituals, més els corresponents per triennis.

    A més diu “Pel que fa als dies de 2015, es recuperaran en els termes que s’establisquen en la mesa sectorial. Per tant es reconeix el deute de dies addicionals de lliure disposició de 2015 al personal estatutari.

     Dies addicionals de vacances per antiguitat: l’esmentada disposició addicional diu: “es reconeix a l’esmentat personal, el dret als dies addicionals de vacances per raó d’antiguitat, a què es refereix la disposició addicional quinzena de l’EBEP, l’aplicació del qual serà objecte de negociació al si de la mesa sectorial”. En conseqüència es reconeix un dret que fins ara no teníem reconegut, fins quatre dies addicionals de vacances per antiguitat, encara que la seua aplicació està supeditada a la negociació en Mesa Sectorial, però, òbviament el reconeixement del dret serà efectiu a partir de la publicació al DOCV del Decret Llei.     Recuperem allò que va ser suprimit, a més a més, s’aconsegueix el reconeixement del dret a dies de vacances addicionals per antiguitat,

     2.- Valoració de INTERSINDICAL SALUT     Des del Sindicat valorem positivament l'Acord, perquè, no sols recuperem allò que va ser suprimit per Reial Decret 20/2012, sinó que, a més a més, s’aconsegueix el reconeixement del dret a dies de vacances addicionals per antiguitat, que fins ara el teníem vetat. Entenem, que és la primera vegada des del començament de la crisi en 2010, en la qual un acord contempla una millora de drets i no, únicament, la recuperació dels drets perduts per successives disposicions de l’Estat o de la Comunitat Autònoma.

     Per altra banda, l'Acord no suposa una renúncia als dies addicionals de lliure disposició per triennis generats en 2015, doncs es reconeix expressament el deute i supedita la seua aplicació a la negociació en Mesa Sectorial. El motiu d’aquesta demora en el gaudi d’aquests dies de lliure disposició d’aquests dies, és per raons organitzatives, la qual cosa és fàcilment comprensible i assumible per part del sindicat.

     Per últim, és cert que no hi ha una referencia expressa al reconeixement dels dies addicionals de vacances per antiguitat generats en 2015, però tampoc la renúncia explicita als mateixos; per tant, entenem que serà matèria de negociació en la Mesa Sectorial, ja que el dret està reconegut des del mateix moment en que es publique el Decret Llei al diari oficial.

     Ara el compromís de INTERSINDICAL SALUT és vetlar perquè la negociació dels temes pendents en la Mesa Sectorial siga satisfactòria pel conjunt del personal d'Institucions Sanitàries.
     vacances mesa general dies libre disposició     Deixa un comentari


     • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
     • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
     • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
     • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
     • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
     • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.

     Traductor