Treball

14 d’abril de 2018. Data examen repetició concurs oposició zelador/a convocatòria 2007

Fecha del primer ejercicio del concurso-oposición al día 14 de abril de 2018 a las 10 horas, en la Universitat de Valencia –Campus del Tarongers- Valencia CP46022. Tot seguit us adjuntem el text íntegre de la Resolució del Director General de Recursos Humans i Econòmics.

14 d’abril de 2018. Data examen repetició concurs oposició zelador/a convocatòria 2007
26 / 01 / 2018 | Intersindical Salut

Resolución de 24 de enero de 2018 del director general de Recursos Humanos y Económicos, por la que se modifica la del 27 de octubre de 2017 de esta misma dirección general, publicada en el DOGV nº 8.169 de 14.11.2017 por la que se modifica la composición de los miembros del Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición para la provisión de vacantes de celador/a de instituciones sanitarias de la Agencia Valenciana de Salud, convocado por Resolución de 2 de agosto de 2007 del director general de Recursos Humanos (DOGV nº 5617 de 11.10.2007) y para la ejecución de la Sentencia 1115/2017, de 23 de junio, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y se aplaza la fecha de realización del examen.

Fecha del primer ejercicio del concurso-oposición al día 14 de abril de 2018 a las 10 horas, en la Universitat de Valencia –Campus del Tarongers- Valencia CP46022

1º Habiéndose producido vacantes por renuncias y abstención de algunos miembros del tribunal, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y dada la urgencia en el cumplimiento del mandato judicial referido, se procede a la designación total del tribunal de conformidad con lo establecido en la base 5 de la convocatoria citada en el encabezamiento, y dejando sin efecto cualquier otra resolución que contravenga la presente.
Presidente titular: José Cucó Oliver.
Presidente suplente: Fina Vidal Sentandreu.
Secretaria titular: María Martín Ruiz.
Secretaria Suplente: Nuria Albors Torregrosa.
Vocales:
Titular: Sebastián Longas López y Suplente: Jesús Sanchís Navarro.
Titular: Celia Zahonero Pereira y Suplente: Mª Dolores Marco García.
Titular: José Berenguer Llombart y Suplente, José Manuel Sánchez Monterde

2º Dado que el próximo 4 de marzo coincide con la convocatoria en Valencia de un evento deportivo con una previsión de participación masiva en las inmediaciones del lugar de examen, se aplaza, por razones de seguridad en el acceso vial, la fecha del primer ejercicio del concurso-oposición al día 14 de abril de 2018 a las 10 horas, en la Universitat de Valencia –Campus del Tarongers- Valencia CP46022.

EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Y ECONÓMICOSFdo: Justo Herrera Gómez

repetició examen ope 2007 zeladores i zeladors concurs oposicióDeixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.