Noticias

OBERTURA TERMINI SOL·LICITUDS PROVISIÓ PLACES


Fundació d’Investigació de l’Hospital Clínic Universitari de València (INCLIVA)OBERTURA TERMINI SOL·LICITUDS PROVISIÓ PLACESℹ️ Anunci de publicació d’obertura termini. Informació de publicació de obertura de termini de presentació de sol·licituds en els procediments per a la selecció de diverses places mitjançant contracte indefinit, dins de l’Oferta pública d’ocupació 2022.

https://dogv.gva.es/datos/2024/05/13/pdf/2024_4049.pdf
To top