Noticias TREBALL

INFORMACIÓ PÚBLICA PROJECTE DECRET SELECCIÓ PERSONAL A1 i A2.


CONSELLERIA DE SANITATINFORMACIÓ PÚBLICA PROJECTE DECRET SELECCIÓ PERSONAL A1 i A2.ℹ️ Anunci de la informació pública del projecte de decret de regulació del procediment de selecció de personal temporal estatutari sanitari dels subgrups de classificació A1 i A2 dependent de la conselleria amb competències en matèria de sanitat.

https://dogv.gva.es/datos/2024/05/02/pdf/2024_3801.pdf

📝 Consulta del Projecte ⤵️⤵️:

https://www.san.gva.es/es/web/normativa/alegaciones-a-proyectos

📧 Aportacions i opinions en ⤵️⤵️:

bolsa_sanidad@gva.es
To top