Noticias

EXÀMENS JQCVEXÀMENS JQCV📌 Resultats de les àrees 1 i 2 de la prova dels nivells A2, B1 i B2 del 14 d’octubre

📌 Resultats de les àrees 1 i 2 de la prova dels nivells C2 del 14 d’octubre

Ací pot consultar el resultat parcial de la prova.⤵️⤵️:

http://aplicaciones.edu.gva.es/abc/i_polin/val/primerajornada_jqcv2.asp

✅ Els tràmits de revisió i reclamació s’iniciaran una vegada publicada en el DOGV la resolució de publicitat dels resultats finals.
To top