Noticias

EQUIVALÈNCIA RETRIBUTIVA PERSONAL INVESTIGADOR I ESTATUTARIS


PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITATEQUIVALÈNCIA RETRIBUTIVA PERSONAL INVESTIGADOR I ESTATUTARIS🕹️ DECRET LLEI 3/2024, de 20 de març, del Consell de mesures urgents en matèria de categories professionals i condicions retributives del personal investigador de les fundacions i instituts d’investigació biomèdica del sector públic instrumental de la Generalitat.

ℹ️ Decret i Taula equivalències en DOGV (22/03/24) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/03/22/pdf/2024_2482.pdf
To top