Noticias Oposicions

CORRECCIÓ BAREM DE MÈRITS DEL CONCURS D.A. 6é I 8é LLEI 20/2021 PER A PLACES FUNCIONARIALS


CORRECCIÓ d’errors de 27 de desembre de 2022, de la Resolució de 21 de desembre de 2022, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir llocs funcionarials previstos en l’annex I del Decret 71/2022, de 27 de maig del Consell, pel qual s’adapten les ofertes d’ocupació pública aprovades i pendents de convocatòria; s’executa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, i s’aprova l’oferta d’ocupació pública de l’any 2022

Enllaç Al DOGV BAREM(3/1/23)⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2023/01/03/pdf/2022_12935.pdf
To top