Noticias

Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública


Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública🕹️ ACORD de 7 de maig de 2024, del Consell, pel qual es ratifica l’Acord de 25 d’abril de 2024, de la Taula General de Negociació del personal funcionari, estatutari i laboral (MGN I) ⤵️⤵️:

https://dogv.gva.es/datos/2024/05/09/pdf/2024_4090.pdf
To top