Noticias

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ UNIVERSITATS I OCUPACIÓ


CONSELLERIA D’EDUCACIÓ UNIVERSITATS I OCUPACIÓ🕹️ ACORD de 29 d’abril de 2024, del Consell, de aprovació dels criteris lingüístics de l’Administració de la Generalitat

https://dogv.gva.es/datos/2024/05/02/pdf/2024_3799.pdf
To top