ORDRE conjunta de 4 de juny de 1996

ORDRE conjunta de 4 de juny de 1996, deis conse­llers d'Economia i Hisenda i de Sanitat i Consum,per la qual es desplega el Decret 97/1996, de 21 de maig, sobre mesures excepcionals per a eliminar les llistes d'espera quirúrgiques en el sistema sanitari de la Generalitat Valenciana.

quirúrgiques ordre normativa autonomica llistes d'espera
PDF

DECRET 97/1996, de 21 de maig

DECRET 97/1996, de 21 de maig, del Govern Valencia, pel qual s'adopten mesures excepcionals per a eliminar les llistes d'espera quirúrgiques en el sistema sanitari de la Comunitat Valenciana.

quirúrgiques normativa autonomica llistes d'espera decret
PDF

RESOLUCIÓ d’ II de febrer de 1993

RESOLUCIÓ d' II de febrer de 1993, de les con­selleries d'Economia i Hisenda i de Sanitat i Consum, per la qual prorroguen l'acord per a 1993 sobre mesures d'incentiu de les activitats de reducció de llistes d'espera i de participació en programes d'extracció o trasplantament d'organs.

transplants resolució programes d'extracció llistes d'espera
PDF

Mesures excepcionals per a eliminar les llistes d’espera quirúrgiques en el sistema sanitari

DECRET 191/2005, de 16 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 97/1996, de 21 de maig, pel qual es varen adoptar mesures excepcionals per a eliminar les llistes d’espera quirúrgiques en el sistema sanitari de la Comunitat Valenciana

quirúrgiques mesures llistes d'espera llistes
PDF

Mesures excepcionals per a eliminar les llistes d’espera quirúrgiques en el sistema sanitari

DECRET 97/1996, de 21 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'adopten mesures excepcionals per a eliminar les llistes d'espera quirúrgiques en el sistema sanitari de la Comunidad Valenciana.

quirúrgiques llistes d'espera llistes d'espera
PDF