Aplicació del cinquè dia d’assumptes particulars introduït per la Llei 15/2014, de 16 de setembre

Aplicació del cinquè dia d'assumptes particulars introduït per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa en personal de centres del servei de salut de la Comunitat Valenciana.

dia d'assumptes particulars aplicació del cinquè dia
PDF