RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2009.

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2009, de la Direcció General de Recursos Humans de l’Agència Valenciana de Salut, per la qual cita les persones interessades en el procediment administratiu que s’indica a comparéixer en la via jurisdiccional.

rrhh resolució procediment administratiu persones interesades cita
PDF