ORDRE de 16 d’agost de 1995

ORDRE de 16 d'agost de 1995, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual deroga I'Ordre de 31 de maig de 1995, de la mateixa conselleria, que defineix les unitats de gestió de les arees de salut.

ordre normativa autonomica arees de salut
PDF

ORDRE de 31 de maig de 1995

ORDRE de 31 de maig de 1995, de la Conselle­ria de Sanitat i Consum, per la qual defineix les unitats de gestió de les arees de salut.

ordre normativa autonomica gestió arees de salut
PDF