Retribucions Atenció Continuada i Guàrdies d’Atenció Primària i Unitats d’Hospitalització a domicili – 5271

Acord de 23 de desembre de 2004, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifiquen les retribucions de I’atenció continuada i guàrdies per al personal facultatiu i personal d’infermeria d’atenció primaria i de les unitats d’ hospitalització domicilària.
To top