RESOLUCIÓ de 23 de març de 1993 – 18587

RESOLUCIÓ de 23 de març de 1993, del Director del Servei Valencü} de Salut, per la qual es realitza oferta d’incorporació a determinat per­sonal facultatiu per a la seua integració com a facultatius especialistes de districte.
To top