RESOLUCIÓ 17 nov 2017 dispersió geogràfica de l’EAP de la zona bàsica de salut 11 – 19091

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2017, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es determina l’índex de dispersió geogràfica de l’equip d’Atenció Primària de la zona bàsica de salut 11, del Departament de Salud de Dénia

To top