Residències per a la Tercera Edat. Conveni Col·lectiu per al Sector Privat – 7596

VII Conveni Col·lectiu per al Sector Privat de Residències per a la Tercera Edat, Servicis d’Atenció a les Persones Dependents i Desenrotllament de la Promoció de l’Autonomia Personal a la Comunitat Valenciana. 2013
To top