Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre – 12212

Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació públic i d’estímul a l’economia
To top