Reglament d’eleccions als òrgans de representació del personal al servei de l’Administració General – 6641

REIAL DECRET 1846/1994, de 9 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eleccions als òrgans de representació del personal al servei de l’Administració General de l’Estat
To top