Ordre sobre el barem de mèrits en el concurs de trasllats – 5516

ORDE de 12 de febrer de 2007, del conseller de Sanitat, per la qual aprova el barem de mèrits que s’aplica als concursos de trasllats per a la provisió de places de personal estatutari al servici d’institucions sanitàries de la Generalitat Valenciana.
To top