ORDRE Regulació de les guàrdies mèdiques en Especialitzada i dels descansos del personal – 5099

ORDRE de 16 de desembre de 2000, de la Conselleria de Sanitat, per la qual modifica l’Ordre de 21 de gener de 1999, que regula el règim de prestació de les guàrdies mèdiques en el servei d’Atenció Especialitzada i dels descansos del personal que en fa.
To top