ORDRE de 26 de abril de 1973 per la qual s’aprova l’Estatut del Personal Auxiliar Sanitari Titulat – 6511

ORDRE de 26 de abril de 1973 per la qual s’aprova l’Estatut del Personal Auxiliar Sanitari Titulat i Auxiliar de Clinica de la Seguretat Social.
To top