ORDE per què es regula el procediment per a la jubilació forçosa, la prolongació de la permanència – 6560

ORDE 2/2013, de 7 de juny, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment per a la jubilació forçosa, la prolongació de la permanència en el servici actiu i la jubilació voluntària del personal adscrit a les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat
To top