ORDE de 25 de setembre del 2006, de la Conselleria de Sanitat – 9131

ORDE de 25 de setembre del 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la qual fixa els criteris i establix les normes que han de regular el procés d’eleccions a òrgans de repre- sentació del personal al servici de l’Agència Valenciana de la Salut i de les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat
To top